Privacyverklaring

Privacyverklaring Nieuwesteeg Infra Techniek B.V.

Nieuwesteeg Infra Techniek, gevestigd aan de Gooikensdam 28 te Oosterhout, onderdeel van de Nieuwesteeg Groep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemene gegevens

www.nieuwesteeg-infratechniek.nl

Hooiweg 14
5165 NL  Waspik
Nederland

06 82 07 99 86

De fuctionaris gegevensbescherming van de Nieuwesteeg Groep is Koen Nieuwesteeg, hij is te bereiken op 06-82079986 of via info@nieuwesteeg-infratechniek.nl

Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden: door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden dan dient u deze website niet te gebruiken. Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. behoudt zich het recht voor ten alle tijden en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van de presentatie daarvan aan te passen. Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Hoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Nieuwesteeg Infra Techniek geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. wijst nadrukkelijk op elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud geen inbreuk maakt of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. Nieuwesteeg Infra Techniek geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. In geen geval is Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of order, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Iedere klacht of claim jegens Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. in verband met de website moet schriftelijk worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.

Toepassing van de privacy policy

Deze privacy policy geldt voor alle (consumenten)informatie die verzameld of gebruikt wordt door Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. Hierbij gaat het onder andere ook om informatie van websites voor commercieel gebruik, die door Nieuwesteeg Infra Techniek worden beheerd. Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. verkoopt of verstrekt geen  persoonlijke gegevens aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals creditcard informatie) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken of fraude te voorkomen of te bestrijden. Voor meer informatie kunt u ten alle tijden contact opnemen via info@nieuwesteeg-infratechniek.nl

Beveiliging van uw gegevens

Nieuwesteeg Infra Techniek erkent de verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. gebruikt veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en back-ups en firewalls.

Cookies en vergelijkbare technieken

Sommige van onze websites sturen een “cookie”, een klein bestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we u herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u hier een nieuw verzoek voor dienen te sturen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit instellen via uw internetbrowser of u kunt een waarschuwing instellen voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie kunt u hiervoor terecht op www.cookiecentral.com. Als u onze website bezoekt worden door ons sommige “bezoekersgegevens” verzameld en opgeslagen, zoals onder andere de domeinnaam en de hostcomputer en andere gegevens. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen wij onze website verbeteren. Deze gegevens worden na verloop van tijd gewist.

Auteursrechten

Alle auteursrechten en andere rechten met betrekking tot de inhoud behoren toe aan Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzijn anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwesteeg Infra Techniek B.V. is strikt verboden. Alle auteursrechtvermeldingen en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.